صفحه نخست - گروه علمی نوآموز

دفتر خاطرات گروه آموزشی

به سادگی و سهولت می توانید آموزش های مختلف و گوناگونی را روی وب سایت خود بارگزاری نمایید. کلیه آموزش ها توسط گروه ما پشتیبانی می گردند.
  • 2nd January 2014شروع اولین روز

    به جهت شروع هرچه بهتر اولین روز آموزش سعی می شود که در روز نخست فقط یک معارفه و آشنایی کلی با مربیان و کادر اموزشی تدارک دیده شود.
  • 21st March 2014دیدار با والدین

    در ابتدا به جهت موثر و مفید بودن آموزش ها و تشریح متدهای آموزشی یک دیدار با والدین ترتیب دیده خواهد شد.
  • 10th June 2014کلیت اموزش ها

    معمولا سعی می شود که آموزش ها به گونه ای انجام شود که بیشترین یادگیری و تاثیر را در ذهن شخص داشته باشد. هم چنین اموزش ها نبایست بیش از حد سنگین و فشرده باشد.

گروه آموزشی ما بهترین انتخاب برای فرزند شما خواهد بود